Reklamní agentura BOOM

 

Velkoplošná reklamaVELKOPLOŠNÁ REKLAMA
- Pronájem reklamních ploch
- Firemní štíty
- Billboardy
- Reklama na mostních konstrukcích
  (příjezdy do Karlových Varů)
- Reklamní plochy v centru Karlových Varů
- Lampostery


VELKOFORMÁTOVÝ TISK
Velkoplošná reklama- papír, folio, banner, síťovina, plátno
- tisk a výroba bannerů vč. svařování a ok
- tisk billboardů, plakátů, obrazů
- kašírování na plast, Al rámečky